Sprawdź obszar dostawy:
Wprowadź kod pocztowy
-
Dostawa jest możliwa Niestety aktualnie nie obsługujemy wskazanego obszaru

Turystyka

Większość urządzeń wykorzystywanych w plenerze zasilana jest lekkimi i wygodnymi butlami turystycznymi.
Ze względu na małą wagę, produkty te można łatwo transportować, dzięki czemu mogą być zabierane na różne wyjazdy.
Oferujemy gaz propan lub propan-butan w butlach turystycznych o pojemności 2 kg, 3 kg lub 5 kg.
Butle turystyczne gazowa nie wymagają specjalistycznych narzędzi, aby ją poprawnie i bezpiecznie zamontować

Dostępne produkty
  • Butla propan 5kg
    posiadam butlę na wymianę
  • Butla propan-butan 2kg
    posiadam butlę na wymianę
  • Butla propan-butan 3kg
    posiadam butlę na wymianę