Pytania i odpowiedzi

Realizacja dostaw butli gazowych następuje zazwyczaj tego samego dnia pod warunkiem iż zamówienie wpłynęło do godz. 10.00,
jeśli produkt został zamówiony po godzinie 10:00 istnieje prawdopodobieństwo iż realizacja będzie możliwa w następnym dniu roboczym. Wszelkie informacje dotyczące realizacji i terminu dostaw dokonujemy telefonicznie lub drogą mailową.

Realizacja dostaw butli gazowych następuje zazwyczaj tego samego dnia pod warunkiem iż zamówienie wpłynęło do godz. 10.00,
jeśli produkt został zamówiony po godzinie 10:00 istnieje prawdopodobieństwo iż realizacja będzie możliwa w następnym dniu roboczym. Wszelkie informacje dotyczące realizacji i terminu dostaw dokonujemy telefonicznie lub drogą mailową.

Otwórz okna.
Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych.
Nie używaj otwartego ognia, świeczek, zapałek, lamp naftowych i zgaś natychmiast wszystkie jego źródła.
Jak najszybciej zamknij zawór butli najmocniej jak to możliwe.
Odłącz butlę od instalacji. Wynieś ją z budynku i starannie przewietrz całe mieszkanie.
Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwij jak najszybciej serwis dostawcy gazu, który jest jej właścicielem, lub osobę, która ma uprawnienia do naprawy urządzeń gazowych.
W razie dużego wycieku gazu lub pożaru, w pierwszej kolejności wyprowadź z domu mieszkańców. Natychmiast wezwij straż pożarną! Nie wracaj do budynku, stosuj się do wskazówek dyspozytora straży.